Maamule Cabdirashiid Siciid Ducaale ayaa ka hadlay arrimaha waxbarashada dugsiga Muntadda Qardho.
Waxaa hadalladii maamulaha ka mid ahaa:
“Waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo jadwalka 2020-21 ee dugsiga Muntada-Qardho, casharrada iyo qorshaha xirfadaha ee ardayda dugsiyada dhexe iyo sare, macluumaad loogu
talagalay inay ka caawiso isku xirka, si arday kasta uu u gaaro mustaqbalkiisa gaarka ah. Nidaamkandhammaystiran waxaad ka heli doontaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qorsheynta jidka
waxbarashada, iyadoo loo marayo dugsiga iyo fursadaha xiisaha badan ee mustaqbalka.
Tilmaan-bixiyahani wuxuu ka kooban yahay wax-qabadkiisa shakhsiyeed ee arday kasta si uu u gaaro heer sare” ayuu yiri maamulaha guud ee dugsiga sare ee Mun’tada Qardho.
Maamulaha dugsiga ayaa ka hadlay qiimaynta dugsiga iyo ardayga.
Si loo dhiirrigeliyo arday kasta inuu fekero, inuu waxbarto, si uu u gaaro heer, waa in:
 In laga sarraysiiyo baahiyaha iyo daryeelka ardayda wax kasta.
 In la helo deegaan ammaan, ah oo daryeel leh oo wax lagu barto.
 In la muujiyo raja sare oo ku saabsan koritaanka iyo guusha arday kasta.
 Kobcinta xiriir macquul ah oo ka dhexeeya ardayda iyo qoysaska.
 Ixtiraamidda iyo fahamka kala duwanaanshaha ardayda iyo qoysaska aan u adeegno.
 Ka qaybgalinta ardayda, waaliddiinta iyo xubnaha bulshada habka geeddi-socodka waxbarashada.
 Kor u qaadista ka qaybgalka iyo xoojinta waxbarashada.
 Soo jiidashada macallin tayada leh ee ka tarjumaya kala duwanaanshaha bulshadeenna, kuwo leh
aqoon oo daryeela dhallinyarada dugsiyadeenna.
 Muujinaya adeeg hufan oo xooggan oo loogu talagalay ardayda iyo waaliddiinta.
 Dhiirrigelinta hal-abuurka iyo casriyeynta si loo helo aragtida mustaqbalka.
 Hagaajinta dugsiyada si joogto ah.
 In la dhiirrigeliyo rabitaanka waxbarashada wakhtiga dheer, horumarinta iyo u adeegga dadka kale.
1450 92 100 101 103 104 105 106 107 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 151 152 153109