Warbixinta deeqaha ay wasaaraddu heshay 2015-2016

Deeqaha Waxbarasho Wasaaradda 2016
Jaamacadaha Dibadda 2016
dalka Jaamacadda Male Female Total
Ethiopia Degree 81 8 89
Ethiopia Post Graduate 27 2 29
Ethiopia Degree-Civil 18 2 20
Sudan F.deraal 22 4 26
Sudan Axfaad-Degree 0 13 13
Sudan ifriqiya-Degree 10 4 14
Sudan Um Darman 3 0 3
Sudan Qur’an Kariim-Deg 1 0 1
Masar Masar-degree 10 2 12
Wadar 172 35 207
Deeqaha dalka 2016
Tax Jaamacadda Male Female Total
1 EAU 23 15 38
2 UOHS 4 7 11
3 Bosaso 7 3 10
4 PSU 8 2 10
5 Muqdisho 5 2 7
6 Admas 4 2 6
7 Global Science 0 4 4
8 Citizen College 3 1 4
Wadar 54 36 90
Please follow and like us: